Întreprinderea Individuală

II – Întreprinderea Individuală – este o formă a PFA., care poate desfășura orice fel de activitate, cu excepția celor organizate și reglementate prin legi speciale.

*Firma unui profesionist, titular al unei întreprinderi individuale, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma „Întreprindere individuală”.

NOU:
Sotul/sotia titularului II, PFA, poate sa inscrie in Registrul Comertului o declaratie pe proprie raspundere, ca participa in mod obisnuit la activitatea desfasurata de intreprinderea individuală/persoana fizică autorizată! 

O astfel de întreprindere poate avea angajați cu contract de muncă și poate colabora liber cu alți întreprinzători.

Înființarea unei întreprinderi individuale poate apărea mai atractivă, în condițiile în care costurile de formalități de înființare sau radiere sunt mai mici, ținerea evidențelor contabile e mai simplă, iar cheltuielile de administrare ulterioare sunt relativ mai scăzute în comparație cu o societate cu răspundere limitată.

Acte necesare

  • Cartea de identitate;
  • Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată)- extras CF, contract de inchiriere/comodat;
  • Documentele care atestă pregătirea profesională şi/sau documentele care atestă experienţa profesională ;
  • Acordul vecinilor si al asociatiei – formular tip

Pentru detalii si programari, va rugam sa sunati la

0745 477 083 sau 0724 938 308

Programeaza-te pentru o sedinta de consiliere gratuita. Consilierii nostri iti stau la dispozitie pentru a gasi solutiile potrivite la nevoile tale.