1. INCHIDERE PUNCT DE LUCRU PFA, II , IF

ACTE NECESARE INCHIDERE PUNCT DE LUCRU PFA, II, IF

 • Certificat constatator in original;
 • Actul de identitate;
 • Stampila;

TERMEN SOLUTIONARE:
4 zile lucratoare de la depunerea dosarului

2. DESCHIDERE PUNCT DE LUCRU PFA, II, IF

ACTE NECESARE DESCHIDERE PUNCT DE LUCRU PFA, II, IF

 • Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra punctului de lucru – contract de inchiriere/comodat, extras CF;
 • Actul de identitate;
 • Contractul de inchiriere/comodat, extras CF – in original;
 • Stampila;

TERMEN SOLUTIONARE:
4 zile lucratoare de la depunerea dosarului

3. SUSPENDARE/RELUARE ACTIVITATE PFA, II, IF

Activitatea unei entitati fara personalitate juridica, ca in cazul P.F.A., poate fi suspendata pe o perioada de cel mult 3 ani, insa aceasta poate fi reluata oricand pe perioada suspendarii printr-o cerere formulata de titularul P.F.A.

Chiar daca activitatea persoanei fizice autorizate figureaza ca suspendata, este important sa retineti ca unele obligatii fiscale vor subzista pe toata aceasta perioada.

ACTE NECESARE SUSPENDARE/RELUARE ACTIVITATE PFA, II, IF

 • Certificatele constatatoare in original;
 • Actul de identitate;
 • Stampila;

TERMEN SOLUTIONARE:
4 zile lucratoare de la depunerea dosarului

4. SCHIMBARE SEDIU PROFESIONAL P.F.A., I.I., I.F. (acelasi judet)

Schimbarea sediului profesional poate fi solicitata atat in perioada de valabilitate a dreptului de folosinta cu o astfel de destinatie, cat si dupa expirarea acesteia, cu mentiunea ca este important ca efectuarea acesteia sa se faca inainte de expirarea dovezii.

ACTE NECESARE SCHIMBARE SEDIU PROFESIONAL PFA, II, IF:

 • Dovada de proprietate a spatiului cu destinatie de sediu social – extras CF;
 • Dovada dreptului de folosinta a spatiului cu destinatie de sediu social – contract de inchiriere/comodat, in original;
 • Acord asociatie locatari – formular tip;
 • Certificat Inregistrare (CUI), in original;
 • Certificate Constatatoare, in original;

TERMEN:
4 zile lucratoare de la depunerea dosarului la Registrul Comertului

5. MODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE P.F.A.

Mentiunea de modificare a obiectului de activitate consta in excluderea unui obiect de activitate autorizat al entitatii fara personalitate juridica, sau trecerea acestuia din secundar ca si activitate principala, cu mentiunea ca obiectul secundar sa fie deja autorizat, altfel este necesara si autorizarea activitatii respective.

De exemplu, daca aveti un singur obiect de activitate principal si unul secundar, ambele autorizate, sunt necesare doua operatiuni, una de radiere a obiectului principal de activitate si cealalta de modificare a obiectului principal de activitate prin trecerea activitatii secundare ca si activitate principala.

ACTE NECESARE MODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE P.F.A.

 • Certificat Inregistrare (CUI), in original;
 • Certificate Constatatoare, in original;
 • Actul de identitate;
 • Stampila;

TERMEN:
4 zile lucratoare de la depunerea dosarului la Registrul Comertului

6. EXTINDERE OBIECT DE ACTIVITATE SI AUTORIZARE P.F.A.

Mentiunea de extindere a obiectului de activitate al P.F.A. consta in inserarea altor coduri CAEN neautorizate si implict, autorizarea noilor activitati, in afara celor autorizate la inmatricularea P.F.A. in Registrul Comertului.

Este de retinut ca, orice activitate pe care doriti sa o autorizati trebuie sa corespunda studiilor absolvite.

ACTE NECESARE EXTINDERII OBIECTULUI DE ACTIVITATE SI AUTORIZARE AL P.F.A.

 • Certificate Constatatoare in original;
 • Copie C.I.;
 • Stampila;

TERMEN:
4 zile lucratoare de la depunerea dosarului la Registrul Comertului

Pentru detalii si programari, va rugam sa sunati la
0745 477 083 sau 0724 938 308

Programeaza-te pentru o sedinta de consiliere gratuita. Consilierii nostri iti stau la dispozitie pentru a gasi solutiile potrivite la nevoile tale.