Modificari firma - persoane fizice

Home Modificari firma – persoane fizice

1. Inchidere punct de lucru PFA II, IF

Acte necesare:
 • Certificat constatator in original;
 • Actul de identitate;
 • Stampila;
Termen de solutionare:
 • 4 zile lucratoare de la depunerea dosarului
Business-Boosting

Consultanta

Strategie

Brand-Management

Munca in echipa

Promptitudine

2. Deschidere punct de lucru PFA, II, IF

Termen de solutionare
 • 4 zile lucratoare de la depunerea dosarului
Acte necesare
 • Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra punctului de lucru – contract de inchiriere/comodat, extras CF;
 • Actul de identitate;
 • Contractul de inchiriere/comodat, extras CF – in original;
 • Stampila;

3. Suspendare/reluare activitate PFA, II, IF

Acte necesare
 • Certificatele constatatoare in original;
 • Actul de identitate;
 • Stampila;
Termen de solutionare
 • 4 zile lucratoare de la depunerea dosarului

Activitatea unei entitati fara personalitate juridica, ca in cazul P.F.A., poate fi suspendata pe o perioada de cel mult 3 ani, insa aceasta poate fi reluata oricand pe perioada suspendarii printr-o cerere formulata de titularul P.F.A.

Chiar daca activitatea persoanei fizice autorizate figureaza ca suspendata, este important sa retineti ca unele obligatii fiscale vor subzista pe toata aceasta perioada.

4. Modifiare obiect de activitate PFA

Mentiunea de modificare a obiectului de activitate consta in excluderea unui obiect de activitate autorizat al entitatii fara personalitate juridica, sau trecerea acestuia din secundar ca si activitate principala, cu mentiunea ca obiectul secundar sa fie deja autorizat, altfel este necesara si autorizarea activitatii respective.
De exemplu, daca aveti un singur obiect de activitate principal si unul secundar, ambele autorizate, sunt necesare doua operatiuni, una de radiere a obiectului principal de activitate si cealalta de modificare a obiectului principal de activitate prin trecerea activitatii secundare ca si activitate principala.

Termen:
4 zile lucratoare de la depunerea dosarului la Registrul Comertului

Acte necesare

 • Certificat Inregistrare (CUI), in original;
 • Certificate Constatatoare, in original;
 • Actul de identitate;
 • Stampila;

5. Schimbare sediu profesional PFA, II, IF (acelasi judet)

Acte necesare

 • Dovada de proprietate a spatiului cu destinatie de sediu social – extras CF;
 • Dovada dreptului de folosinta a spatiului cu destinatie de sediu social – contract de inchiriere/comodat, in original;
 • Acord asociatie locatari – formular tip;
 • Certificat Inregistrare (CUI), in original;
 • Certificate Constatatoare, in original;
Termen:
 • 4 zile lucratoare de la depunerea dosarului la Registrul Comertului
Schimbarea sediului profesional poate fi solicitata atat in perioada de valabilitate a dreptului de folosinta cu o astfel de destinatie, cat si dupa expirarea acesteia, cu mentiunea ca este important ca efectuarea acesteia sa se faca inainte de expirarea dovezii.

6. Extindere obiect de activitate si autorizare PFA

Mentiunea de extindere a obiectului de activitate al P.F.A. consta in inserarea altor coduri CAEN neautorizate si implict, autorizarea noilor activitati, in afara celor autorizate la inmatricularea P.F.A. in Registrul Comertului.

 

Este de retinut ca, orice activitate pe care doriti sa o autorizati trebuie sa corespunda studiilor absolvite.

 

Acte necesare:

 • Certificate Constatatoare in original;
 • Copie C.I.;
 • Stampila;
Termen:
 • 4 zile lucratoare de la depunerea dosarului la Registrul Comertului
Deschide conversatie
Buna ziua!
Cu ce va putem ajuta?
Call Now Button